Mijn kennis deel ik graag met jou. Bekijk deze kennisbank waarin ik antwoord geef op veel gestelde vragen en termen.

Productprijs per klantgroep opgeven

Magento biedt de mogelijkheid om verschillende productprijzen per klantgroep te hanteren. Dit artikel gaat er vanuit dat er reeds verschillende klantgroepen bestaan. Hier vind je meer uitleg over aanmaken van een klanten groep.

Promotieregels

Indien je een standaard korting wilt hanteren voor een specifieke klantgroep, dan kan dit gedaan worden via een catalogus promotieregel. Meer informatie hierover is te vinden in het artikel klantgroep korting toekennen via een catalogus prijsregel

Klantgroep specifieke prijzen

Wanneer het niet wenselijk is om een vast kortingspercentage te hanteren, dan biedt Magento ook de mogelijkheid om een specifieke productprijs per klantgroep op te geven. Dit kan gedaan worden via de onderstaande stappen:

1. Ga naar ‘Catalogus’ » ‘Beheer producten’ en kies een artikel
2. Klik aan de linkerkant op het tabblad ‘Prices’
3. Klik op ‘Add Group Price’ om een klantgroup prijs toe te voegen. Deze handeling kan meerdere keren uitgevoerd worden.
4. Kies de klantgroep en vul een prijs in voor de gekozen klantgroep.

Laagst beschikbare prijs

Het is belangrijk op te merken dat de laagste beschikbare prijs gehanteerd wordt. De group price dient daarom niet hoger te zijn dan de standaard productprijs. Indien er ook een speciale prijs ingevuld staat, dan dient de group price lager te zijn dan de speciale prijs.