Blog en nieuws

Magento Patch SUPEE-10266 Beschikbaar

Met Magento Patch SUPEE-10266 worden zoals we mogen verwachten een groot aantal beveiligingsproblemen opgelost in bestaande Magento installaties. Zo worden meerdere kritische “Remote Code Execution” en “XSS”problemen verholpen. Daarnaast worden problemen waarbij geüploade illustraties twee keer zo groot werden weergeven opgelost en is er een informatief bericht toegevoegd dat gedurende checkout weergegeven word indien het order totaal €0,00 bedraagt.

Met deze nieuwe update geeft Magento ook versie 1.9.3.6 uit van het CMS. Voor de goede orde; versie 1.9.3.5 word hiermee overgeslagen.