Conversie

Wat is conversie?

Conversie is een breed begrip binnen de online wereld. Kort gezegd gaat het om het bereiken van het doel dat u heeft met uw promotie of tekst. Vaak wordt gedacht dat conversie alleen opgaat bij sales. Echter, als het doel van een advertentie het trekken van meer bezoekers is, valt dit ook onder conversie.

Ter verduidelijking enkele voorbeelden:

U plaatst een advertentie met als doel het trekken van meer bezoekers. Onder conversie wordt in dit geval verstaan het aantal bezoekers dat daadwerkelijk via de advertentie uw site bezoekt.

U plaatst een advertentie met als doel het verkopen van meer diensten of producten. Onder conversie wordt in dit geval verstaan het aantal sales dat via de advertentie wordt gegenereerd.