Feed voor Beslist.nl en Beslist.be

Magento Feed voor Beslist.nl

Wil je jouw producten tonen op de populaire vergelijkingssites Beslist.nl of Beslist.be? Het is mogelijk om je producten automatisch op Beslist.nl en Beslist.be te plaatsen door middel van een zogenaamde export XML feed. Via Beslist vinden online shoppers niet alleen het juiste product, maar ook de verschillende webshops. Aanmelden op beslist.nl kan eenvoudig als je minimaal één jaar bent ingeschreven bij de KvK en als jouw webshop minimaal zes maanden actief is met het leveren van producten in Nederland en/of België.

screenshot-beslist-feed-magento

Over Beslist.nl

 • Bereik eenvoudig online shoppend Nederland
 • Maximaal verkoopvolume
 • Toename van je omzet
 • Afrekenen per bestelling
 • Positionering beïnvloeden door biedingen
 • Bieden tot op merkniveau
 • Overzichtelijke statistieken

Automatisch en vernieuwd en geen licenties of vaste kosten!

Het is mogelijk om jouw producten automatisch op Beslist te plaatsen door middel van een zogenaamde export feed. Dit is een bestand met alle producten uit jouw winkel. Dit bestand bevat diverse eigenschappen van het product zoals de naam, prijs, afbeelding, beschrijving, verzendkosten, levertijd, etc. Deze gegevens worden automatisch verzameld uit jouw Magento database, je hoeft dus niet apart producten voor Beslist.nl toe te voegen. Feed verzameld automatisch jouw producten. Je kunt de feed automatisch laten vernieuwen. Beslist haalt deze feed elke nacht op en plaatst jouw producten op hun site. Wanneer je een product wijzigt, bijvoorbeeld de prijs, dan wordt dit ook elke nacht ververst bij Beslist.

Feeds van MarcelMedia zijn:

 • Geschikt voor Magento Community 1.4 tot 1.9
 • Geschikt voor Beslist.nl en Beslist.be
 • Geschikt voor meerdere stores / domeinen (het aanmaken van meerdere onafhankelijke feeds is mogelijk)
 • Succesvol getest
 • Automatisch verversen op te selecteren dagen en tijden d.m.v. een cron job.

Over Beslist.nl

Beslist.nl is het grootste online winkelcentrum van Nederland. Hier vinden klanten ongeveer 26 miljoen producten die ze in +/- 9.000 shops kunt kopen. Hier kunnen bezoekers producten, prijzen en shops met elkaar vergelijken en bepalen waar ze een product het beste online kunnen kopen en bestellen. Dagelijks komen er nieuwe shops en outlets bij. Zo is een prijsvergelijking altijd actueel en vinden bezoekers zo online de beste aanbiedingen, goedkope prijzen en nieuwe producten en outlets.

Interesse?

De implementatie van Magento met Beslist.nl kan ik voor je verzorgen. Wil je dat de producten uit jouw Magento webwinkel in Beslist.nl getoond worden? Neem dan vrijblijvend contact met mij op. Ik kan het hele installatie proces voor je verzorgen.